#9
Nikoleta Molnárová
členka výboru pre európske záležitosti a zahraničné vzťahy RÚZ
Robert Spišák
viceprezident RÚZ

Eurovoľby 2024: Dopady legislatívneho procesu Európskej únie na slovenský legislatívny proces

Slovensko sa o členstvo v Európskej únii usilovalo prakticky od svojho vzniku. Členom sa stalo pred dvadsiatimi rokmi, a to 1. mája 2004. Dnes sa však medzi politikmi i občanmi stretávame s rastúcim europesimizmom. Aký to môže mať dopad na postavenie a spolurozhodovanie Slovenska v EÚ? Nielen o tom sme sa sme rozprávali s členkou výboru európskych záležitostí Republikovej únie zamestnávateľov, Nikoletou Molnárovou, a viceprezidentom Rpublikovej únie zamestnávateľov, Robertom Spišákom.

Podcast si môžete vypočuť aktuálne na platformách Youtube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a Podbean.

Nikoleta Molnárová

Nikoleta Molnárová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí ako špecialistka a konzultantka pre oblasť európskeho a národného regulačného rámca, najmä z oblasti obchodu a konkurencieschopnosti, životného prostredia, odpadového hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energie, poľnohospodárstva, ako aj z oblasti corporate/compliance. Členkou Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov RÚZ je od roku 2021.

Nikoleta Molnárová

Nikoleta Molnárová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Aktuálne pôsobí ako špecialistka a konzultantka pre oblasť európskeho a národného regulačného rámca, najmä z oblasti obchodu a konkurencieschopnosti, životného prostredia, odpadového hospodárstva, obnoviteľných zdrojov energie, poľnohospodárstva, ako aj z oblasti corporate/compliance. Členkou Výboru európskych záležitostí a zahraničných vzťahov RÚZ je od roku 2021.

Robert Spišák

Robert Spišák je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia medzinárodného obchodu ukončil aj mimoriadne štúdium hospodárskeho, finančného a obchodného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu predstavenstva AZC, okrem toho sa podieľa na strategickom riadení mnohých partnerských spoločností AZC pôsobiacich v oblastiach výroby biopalív, strojárstva a železničnej prepravy, potravinárstva, realít a mnohých iných na Slovensku i v zahraničí. Robert Spišák je aj členom predstavenstiev Potravinárskej komory Slovenska a Slovensko-maďarskej obchodneja priemyselnej komory.  Od roku 2019 zastáva funkciu viceprezidenta RÚZ, je členom Rady vlády SR pre Green Deal a pôsobí aj ako člen Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR.

Robert Spišák

Robert Spišák je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave. Počas štúdia medzinárodného obchodu ukončil aj mimoriadne štúdium hospodárskeho, finančného a obchodného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu predstavenstva AZC, okrem toho sa podieľa na strategickom riadení mnohých partnerských spoločností AZC pôsobiacich v oblastiach výroby biopalív, strojárstva a železničnej prepravy, potravinárstva, realít a mnohých iných na Slovensku i v zahraničí. Robert Spišák je aj členom predstavenstiev Potravinárskej komory Slovenska a Slovensko-maďarskej obchodneja priemyselnej komory.  Od roku 2019 zastáva funkciu viceprezidenta RÚZ, je členom Rady vlády SR pre Green Deal a pôsobí aj ako člen Hospodárskej a sociálnej rady vlády SR.